Līguma priekšmets

(līguma veids)

Iepirkuma

identifikācijas

numurs

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma

dokumenti

Paziņojuma publikācijas

datums IUB mājas lapā

Pieteikumu/

piedāvājumu iesniegšanas

termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

"Malkas piegāde SIA "Priekules nami" 2020./2021.gada apkures sezonai"

PN/CA/03 Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju cenu aptauju

Nolikums

Lēmums

         
Jumta nomaiņa Priekulē, Galvenā ielā 7 SIAPN2020/1/PIL PIL_9_panta_kārtībā

Papildus informācija 13.08.2020.

Iepirkuma dokumenti pieejami EIS: šeit

07.08.2020. 18.08.2020.      

 

"Malkas piegāde SIA "Priekules nami" 2020.gada pavasara apkures sezonai"

PN/CA/02 Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju cenu aptauju

Nolikums

Lēmums

  16.01.2020.      
“Būvuzraudzība projektā “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” SIAPN/2019/2 Iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (15.04.2019.) 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Apliecinājumi

Paziņojums par rezultātu 23.12.2019.

 22.11.2019.  13.12.2019.      

 

 

 

"Malkas piegāde SIA "Priekules nami" 2019./2020.gada apkures sezonai"

 

 

PN/CA/01 Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju cenu aptauju

Nolikums

Lēmums

 

  23.09.2019. Līgums    31.12.2019. 

 

 

 

 

„Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”

SIAPN/2019/1 Iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Papildus informācija 01.02.2019.

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Paziņojums par iepirkumu procedūru

 Līguma projekts ar grozījumiem

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta sējumi:

1.sējums_VD 1no2

1.sējums_VD 2no2

2.sējums_VD

3.sējums_UKT_1

4.sējums_UKT_2

5.sējums_UKT_3

6.sējums_ELT_BK_DOP

7.sējums_BA

Papildus informācija 27.02.2019.

 Tehniskie precizējumi

07.03.2019.

Paziņojums par rezultātu 29.04.2019.

 ---

 18.03.2019.

 

 

     

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/4 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Būvprojekts iesk. tehnisko specifikāciju

Paziņojums par rezultātu

--- 02.07.2018.  SIA "Grobiņas SPMK"  288 238,14  01.06.2019.

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/3 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

 ---  25.05.2018.  

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

   

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

           ---      17.05.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/1 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Skiču projekts

Nolikums (precizētā redakcija ar 01.02.2018. grozījumiem)

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

 19.03.2018 12.03.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Būvprojekta "Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi PN/2017/KF/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Paziņojums par rezultātu (02.11.2017)

  12.10.2017      

Būvprojekta “Ūdensapgādes un

kanalizācijas sistēmas paplašināšana

Priekules aglomerācijā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

PN/2017/KF/1 SPSIL atklāts konkurss

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Projektēšanas uzdevums

  31.07.2017 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

Lietota kravas furgona iegāde SIA "Priekules nami"

vajadzībām

SIAPN2015/1

8.2.panta

kārtībā

Nolikums

Lēmums

02.09.2015. 14.09.2015.

IK

"Gints Segliņš"

Līgums

8215,00 EUR 09.10.2015.