Līguma priekšmets

(līguma veids)

Iepirkuma

identifikācijas

numurs

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma

dokumenti

Paziņojuma publikācijas

datums IUB mājas lapā

Pieteikumu/

piedāvājumu iesniegšanas

termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/4 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Būvprojekts iesk. tehnisko specifikāciju

Paziņojums par rezultātu

--- 02.07.2018.  SIA "Grobiņas SPMK"  288 238,14  01.06.2019.

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/3 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

 ---  25.05.2018.  

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

   

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

           ---      17.05.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

 

 

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā

SIAPN/2018/1 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Skiču projekts

Nolikums (precizētā redakcija ar 01.02.2018. grozījumiem)

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

 19.03.2018 12.03.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Būvprojekta "Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi PN/2017/KF/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Paziņojums par rezultātu (02.11.2017)

  12.10.2017      

Būvprojekta “Ūdensapgādes un

kanalizācijas sistēmas paplašināšana

Priekules aglomerācijā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

PN/2017/KF/1 SPSIL atklāts konkurss

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Projektēšanas uzdevums

  31.07.2017 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

Lietota kravas furgona iegāde SIA "Priekules nami"

vajadzībām

SIAPN2015/1

8.2.panta

kārtībā

Nolikums

Lēmums

02.09.2015. 14.09.2015.

IK

"Gints Segliņš"

Līgums

8215,00 EUR 09.10.2015.