Pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana;

Pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām ( ēku iekšējo un ārējo remontdarbu veikšana, zāles pļaušana.)

Transporta pakalpojumi:

kravu pārvadāšana līdz 1,5 t. Priekules pilsētas robežās EUR.9,96 (Ls.7.)- stundā, ārpus pilsētas EUR.0,43 ( Ls.0.30) par kilometru

pārvietojamā izlices pacēlāja (darba augstums 16m.) noma EUR.49,80 ( Ls.35.) - dienā.

SIA „Priekules nami” noteikta īres un apsaimniekošanas maksa ar 2014.g. 1.janvāri EUR.0,35 ( Ls.0,246) par 1m².

Pamatojoties uz: Priekules novada pašvaldības lēmums. Domes sēdes protokols Nr.11, 19§. no 27.12.2013.

Par saņemtajiem pakalpojumiem var norēķināties:

skaidrā naudā Ķieģeļu ielā 2a, 2.kab.

bankā un internetbankā:

Banka: DNB

Konta numurs: LV41RIKO0002013198380 

SWIFT kods: RIKOLV2X

Banka:AS Swedbank

Konta numurs: LV03HABA0551032177094

SWIFT kods: HABALV22