SIA “Priekules nami” informē, ka no 09.11.2020. kase pieņems klientus:

Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 / 13:00 līdz 18:00

Ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00


Lūgums veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz norēķinu kontu:

Banka: Luminor Banka AS

      Konta numurs: LV41RIKO0002013198380
      SWIFT kods: RIKOLV2X

Banka: AS Swedbank

      Konta numurs: LV03HABA0551032177094
      SWIFT kods: HABALV22

Pie pārējiem speciālistiem pieteikties iepriekš:

Valdes locekle A.Brauna 29175268

Tehniskais direktors R.Mickus  27068302

Datu ievades operatore E.Māliņa 26797604