Sakarā ar plānotajiem darbiem projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” no 2020.gada 03.augusta tiks slēgta satiksme dažādos posmos Parka, Brīvības, Zāļu, Galvenā un Raiņa ielā. Skatīt satiksmes ierobežojumu SHĒMU.

31.07.2020.

LogoS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

Sakarā ar plānotajiem darbiem projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” ieviešanu no š.g.18.maijaplkst.21.00 līdz19.maija plkst.4.00tiks slēgta auto satiksme Raiņa un Rīta ielas krustojumā,
Iedzīvotāji Raiņa, Dārza un Smilšu ielās varēs nokļūt no Vaiņodes šosejas. 

17.06.2020.

___________________________________________________________________________________________________

 LogoS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

 

Projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ietvaros jūnija mēnesī rakšanas darbi turpināsies Priekules pilsētas Galvenā, Baznīcas, Tirgoņu, Tirgus, Parka un Rīta ielās.

Plānots, ka no jūnija mēneša vidus rakšanas darbi tiks sākti Raiņa un Jaunā ielās.

Informējam, ka 2020.gada rudenī tehniskas iespējas pieslēgties jaunajai kanalizācijas sistēmai būs dzīvojamām mājām, kuras atrodas Baznīcas, Galvenā, Zāļu, Tirgoņu, Jaunā, Parka, Skolas un Ganību ielās, bet daļēji dzīvojamām mājām, kuras atrodas Rīta, Raiņa, Ķieģeļu un Brīvības ielās.

15.06.2020.

LogoS

No š.g. 18.maija līdz š.g. augusta mēneša vidum, satiksmei slēgta Baznīcas iela. Lai piekļūtu veikalam KVANTA, apbraukšana organizēta gar Priekules dzelzceļa stacijas ēku no Raiņa ielas, šķērsojot dzelzceļa sliedes. Apbraucamajam ielas posmam būvdarbu veicējs izvietos informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu. Iedzīvotāji, kuri dzīvo Baznīcas ielā, joprojām varēs piekļūt saviem īpašumiem.

 

08.05.2020.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

LogoS 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

27.02.2020. SIA “Priekules nami” noslēdza būvniecības līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK” par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ieviešanu.

Plānots, ka pirmie būvdarbi tiks uzsākti marta mēneša beigās, aprīļa mēneša sākumā - Priekules pilsētas Galvenajā ielā un Raiņa ielās, kā arī Tirgoņu, Rīta un Parka ielu sākuma posmos. Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Priekules novadā!

SIA ‘’Priekules nami’’ informē, ka pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ar 2019.gada septembra mēnesi uzsāk decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju (reģistra izveidi).

Ar informatīvu materiālu var iepzīties ŠEIT.

 Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā".

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Veikta Priekules pilsētas kapsētu digitalizācija

SIA “Priekules nami” informē, ka ir pabeigta Priekules pilsētas Mālkalnu un Lībju kapu digitalizācija.

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Priekules pilsētas kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Priekules nami”, kapsētu pārzini V.Inni 26439578 vai rakstīt uz e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Brīvo dzīvokļu saraksts uz 04.08.2020.

Lai aplūkotu sarakstu pdf formātā lūdzu iet uz saiti.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

PAZIŅOJAM!

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības rīkojumu Nr.2.1.14/17/63 no 01.02.2017., sākot ar šā gada 01.februāri SIA "Priekules nami" veic kapu vietu ierādīšanu un dokumentu administrēšanu Priekules pagasta kapsētās, kas ir, "Judu kapi", "Mazgramzdas kapi", "Stervēnu kapi", "Nodegu kapi" un "Elku kapi".

Sazināties ar kapu pārzini Valentīnu Inni Tālr: 26439578

 

KIB 180x180 lv 1

 

Sākot ar 2016.gada 14.jūniju esam noslēguši līgumu un uzsākuši sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs”  un turpmāk saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiks nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”

informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv

 

SIA Priekules nami 2017. gada pārskats

Priekules novada pašvaldība 28.07.2016. pieņēma lēmumu "Par īres maksas noteikšanu Priekules novada pašvaldības dzīvokļos" , kur tiek noteikta īres maksas daļa, kas tiks piemērota no 2017.gada 01.februāra visiem Priekules pašvaldības dzīvokļiem klāt pie apsaimniekošanas maksas par kvadrātmetru.

Priekules novada pašvaldības 28.07.2016. lēmums par īres maksas noteikšanu