Ūdens padeves pārtraukums Vaiņodē.

Saistībā ar ūdensvada remontdarbiem Krasta ielā, Vaiņodē tiks pārtraukta ūdens padeve Krasta ielas iedzīvotājiem. 

Darbi tiks veikti no 9.00 līdz darbu pabeigšanai.


Par siltumenerģijas padeves pārtraukumu.

Šā gada 25. oktobrī notiks īslaicīgs siltumenerģijas padeves pārtraukums, kas ir saistīts ar siltumtrases remontdarbiem. Darbi ir plānoti no 9.00 līdz 14.00. Siltumenerģijas padeves pārtraukums būs šādās adresēs: Aizputes iela 1, Aizputes iela 3, Aizputes iela 5, Aizputes iela 6, Aizputes iela 10. 


Ūdens pārtraukums!

Saistībā ar remontdarbiem šā gada 25. oktobrī īslaicīgi tiks pārtraukta ūdens apgāde Paplakas ielā, Priekule. Plānots, ka remontdarbi notiks no plkst. 10.00 līdz 14.00. 21/10/2022


Paziņojums par ikgadējo dezinfekciju:

SIA "Priekules nami" informē, ka 24. un 25. oktobrī tiks veikta ikgadējā dezinfekcija šādās apdzīvotās vietās:

24.oktobris- Bunka, Tadaiķi, Krote un Vaiņode;

25.oktobris- Vaiņode, Vībiņi. 

Pēc dezinfekcijas ūdeni var lietot uzturā uz sadzīvē, tomēr, drošības apsvērumu dēļ lūdzam iedzīvotājus uzturā lietojamo ūdeni novārīt . 21/10/2022


Paziņojums par ūdensapgādes tīklu dezinfekciju!

SIA "Priekules nami" informē, ka 2022. gada 19. oktobrī  Kalētu ciemā tiks veikta atkārtota ūdensvadu tīklu dezinfekcija. Pēc dezinfekcijas veikšanas ūdenim ir iespējama neliela hlora smaka un/vai garša. Ūdeni var lietot uzturā uz sadzīvē, jo aprēķinātā hlora deva nepārsniegs noteiktās robežas. Drošības apsvērumu dēļ lūdzam iedzīvotājus uzturā lietojamo ūdeni novārīt . 19/10/2022


Paziņojums!

SIA "Priekules nami" informē, ka saistībā ar ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas darbiem, lūdzam iedzīvotājus dzeramo ūdeni uzturā lietot tikai pēc novārīšanas. Minētās prasības attiecas uz šādām apdzīvotām vietām:

1. Mazgramzda;

2.Kalēti;

3.Virga (Mazadatiņas);

4. Paplaka. 

Lai nodrošinātu dzeramo ūdeni atbilstoši  MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", SIA "Priekules nami" veiks papildus mikrobioloģiskos izmeklējumus un nepieciešamības gadījumā- ūdens sistēmu  atkārtotu dezinfekciju. Jaunākā informācija tiks ievietota SIA "Priekules nami" tīmekļa vietnē, sadāļā- aktualitātes. 12/10/2022

 


 

Ar plānotajām uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas tāmēm 2023.gadam un uzturēšanas darbu plāniem iespējams iepazīties SIA “Priekules nami” mājas lapā: www.priekulesnami.lv  sākot ar 2022.gada 1.novembri.

⁕ Pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministra kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar dzīvojamo māju pārvaldnieku m.t. 26135184.

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

Informējam, ka

sakarā ar ūdens padeves sistēmu dezinfekciju,

 iespējami dzeramā ūdens padeves pārtraukumi līdz darbu pabeigšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc sistēmas dezinfekcijas veikšanas var tikt novērots nebūtisks ūdens saduļķojums.

 

Otrdien 04.oktobrī

– Priekules pagasts Mazgramzda 11:00

– Gramzda 11:45

– Purmsātu skola 13:00

 -Priekule 14:00

 

Trešdien 05.oktobrī

 – Priekule 09:00

– Priekules pagasts Kalnenieki 11:30

– Virgas pagasts Paplaka 12:00

– Virgas pagasts Mazadatiņas 12:30

– Virgas ciems 13:00

– Kalētu pagasts Ozolu ciems 14:00

– Kalētu pagasts 14:30


    

Par Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvo teritoriju dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.


  

PAZIŅOJUMS!!!

 

SIA "Priekules nami" no 2022.gada 1.februāra pārtrauc kolektīvo TV antenu apkalpošanu.

Problēmu gadījumā iedzīvotājiem, vērsties pie komersantiem kuri nodrošina televīzijas pārraidīšanas

pakalpojumu. ( TET, GO3 u.c.)