Paziņojums par SIA “Priekules nami” siltumenerģijas tarifu Liepājas ielas mikrorajonā.

2019.gada 29.augustā Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonai”.

2019./2020. gada apkures sezonai siltumenerģijas tarifs ir 64,02 EUR/MWh bez PVN.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Priekules novadā!

SIA ‘’Priekules nami’’ informē, ka pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ar 2019.gada septembra mēnesi uzsāk decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju (reģistra izveidi).

Ar informatīvu materiālu var iepzīties ŠEIT.

 Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā".

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Veikta Priekules pilsētas kapsētu digitalizācija

SIA “Priekules nami” informē, ka ir pabeigta Priekules pilsētas Mālkalnu un Lībju kapu digitalizācija.

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Priekules pilsētas kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Priekules nami”, kapsētu pārzini V.Inni 26439578 vai rakstīt uz e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Maijā mainīsies ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

 No 1. maija Priekules pilsētas, Priekules pagasta un Virgas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,03 eiro kubikmetrā (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)) un kanalizācijas pakalpojumus tarifs – 1,73 eiro kubikmetrā (bez PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izvērtēja SIA “Priekules nami” iesniegto tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumus, secinot, ka minētās summas ir pamatotas un tarifs aprēķināts tā, lai segtu komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

 

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par SIA “Priekules nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem var iepazīties šeit!  

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Brīvo dzīvokļu saraksts uz 26.11.2019.

Lai aplūkotu sarakstu pdf formātā lūdzu iet uz saiti.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

PAZIŅOJAM!

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības rīkojumu Nr.2.1.14/17/63 no 01.02.2017., sākot ar šā gada 01.februāri SIA "Priekules nami" veic kapu vietu ierādīšanu un dokumentu administrēšanu Priekules pagasta kapsētās, kas ir, "Judu kapi", "Mazgramzdas kapi", "Stervēnu kapi", "Nodegu kapi" un "Elku kapi".

Sazināties ar kapu pārzini Valentīnu Inni Tālr: 26439578

 

KIB 180x180 lv 1

 

Sākot ar 2016.gada 14.jūniju esam noslēguši līgumu un uzsākuši sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs”  un turpmāk saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiks nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”

informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv

 

SIA Priekules nami 2017. gada pārskats

Priekules novada pašvaldība 28.07.2016. pieņēma lēmumu "Par īres maksas noteikšanu Priekules novada pašvaldības dzīvokļos" , kur tiek noteikta īres maksas daļa, kas tiks piemērota no 2017.gada 01.februāra visiem Priekules pašvaldības dzīvokļiem klāt pie apsaimniekošanas maksas par kvadrātmetru.

Priekules novada pašvaldības 28.07.2016. lēmums par īres maksas noteikšanu