Uzņēmuma rekvizīti

SIA „Priekules nami”

Vienotais reģ.Nr.42103020465

PVN maks.reģ.Nr.LV42103020465

Juridiskā adrese: Ķieģeļu iela 2a,

Priekule, Priekules novads, LV-3434

Tālrunis: Kase 63467227; Grāmatvedība 63461615

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AS”Swedbank”

kods HABALV22

konts LV03HABA0551032177094

 

AS "DNB banka"

 kods RIKOLV2X

 konts LV41RIKO0002013198380

 

Darba laiks:

No Pirmdienas - Piektdienai 8:00 - 17:00

 

Kases darba laiks:

Pirmdienās 8:00 - 18:00

No Otrdienas - Ceturtdienai 8:00 - 16:45

Piektdienās. 8:00 - 16:00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 - 13.00

Valdes loceklis

Arta Brauna

 Mob.tālrunis: 29175268

 

Tehniskais direktors

Rims Mickus

 

Galvenais grāmatvedis:

Modra Runte

Tālrunis: 63461615

 

Vecākais grāmatvedis, kasieris:

Inita Stalše

Tālrunis: 63467227 (LMT tīkls)

 

Uzskaites operators - skaitītāju rādījumu nodošana

Elita Māliņa

Tālrunis: 63461005

Mob.tālrunis: 26797604

 

Par apbedīšanu Priekules pilsētas un Priekules pagasta kapos:

Valentīna Inne,

Tālrunis: 26439578

 

Avārijas un bojājumus pieteikt:

Darba laikā pa tālruni 63467227 (LMT tīkls);

Ārpus darba laika  - Valdes loceklei Mob.tālrunis: 29175268